اصغر دوقزلو
مدیرعامل

فارغ التحصیل از دانشگاه شیراز

رادمهر احمدی
مشاور حرفه ای کسب و کار

فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی تهران

حمید متقی پیشه
توسعه دهنده سایت

فارغ التحصیل از دانشگاه شیراز

بیل گیتس
داره میاد ایران

قراره با ما کار کنه. هاهاها!!